• Cercetător științific în instituții academice în domeniul biologiei, biochimiei, diagnosticului molecular
 • Expert în laboratoarele clinice, de diagnostic și criminalistică, laboratoarele din sectorul sănătății publice și a calității (medicamentelor, alimentelor, etc.)
 • Specialist în biologie în agenții comunitare și ONG-uri

 • Specialist principal de mediu în subdiviziunile Ministerului Mediului (Agenția de mediu, Inspectoratul pentru protecția mediului, Agențiile de Dezvoltare Regională ș.a.)
 • Inspector protecția mediului; Expert ecolog
 • Inginer de mediu (ecolog)
 • Colaborator ştiinţific în ştiințele mediului / ecologie
 • Profesor de mediu în învăţământul general, profesional, universitar

 • Microbiolog
 • Inginer microbiolog
 • Biochimist
 • Biofizician
 • Biotehnolog
 • Cercetător științific în domeniul biologiei

 • Specialist în proiectarea și amenajarea spațiilor verzi
 • Specialist în managementul spațiilor verzi
 • Șef de ocol silvic și specialist la întreprinderile pentru silvicultură
 • Specialist în design peisajer
 • Dendrolog; Floricultor
 • Inginer fond forestier
 • Inginer în spații verzi

 • Șef de ocol silvic și specialist la întreprinderile pentru silvicultură
 • Inginer fond forestier
 • Inginer în spații verzi
 • Maistru în silvicultură și spații verzi
 • Cercetător științific în silvicultură
Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved