Departamentul Biologie şi Ecologie s-a constituit în anul 2013, prin fuzionarea a 3 catedre: Biologie vegetală, Biologia umană și a animalelor și Botanică, Ecologie și Silvicultură, oferind un potențial solid pentru îmbinarea armonioasă a exigenței și experienței profesionale a cadrelor științifico-didactice notorii cu dinamismul și energia cadrelor didactice tinere. Departamentul a fost creat ca urmare a reorganizării subdiviziunilor Universităţii de Stat din Moldova, prin ordinul Rectorului nr. 170 din 24.06.2013 şi în conformitate cu deciziile Senatului USM din 28.05.2013 şi din 21.06.2013. Şef de departament a fost numită Ana Bîrsan, conferenţiar universitar, doctor în biologie.

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved