Boian Ilie,
conferențiar universitare,
doctor în științe agricole


Șefi de catedră/departament, de la înființare până în prezent

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved