Centrul de Cercetări Științifice „Biologie și Geoștiințe” este o subdiviziune din cadrul Facultății de Biologie și Geoștiințe a Universității de Stat din Moldova, creată în baza deciziei Senatului Universității din 27.01.2022 cu privire la reorganizarea activității de cercetare.

În componența CCȘ intră:


Date de contact:

Centrul de Cercetări Științifice Biologie și Pedologie, USM
Str. M. Kogălniceanu, Nr. 65A, bloc 3, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 24 43 24

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved