În contextul reformelor învăţământului superior, Departamentul Biologie şi Ecologie asigură procesul de studii la 3 specialităţi (ciclul I, Licenţă) şi la 3 programe de Master (ciclul II), iar oferta educațională include o gamă largă de Programe de studii superioare de licență/master.

Ciclul I Licenţa:

  • Biologie,
  • Biologie moleculară,
  • Ecologie.

Ciclul II Master:

  • Ştiinţe Biologice Aplicate,
  • Biologie Moleculară,
  • Managementul mediului.

În cadrul programelor de studii Biologie şi Biologie Moleculară şi a programelor de masterat procesul educaţional este desfăşurat cu frecvenţă la zi, iar programul Ecologie are două forme de organizare: cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă. Curricula la programele de studii include cursuri fundamentale, cursuri de specialitate și cursuri de dezvoltare generală. Absolvenții se pot încadra cu succes în câmpul muncii, iar absolvenții programelor de master își pot continua studiile în cadrul Școlii Doctorale Științe Biologice, Geonomice, Chimice şi Tehnologice, departamentul asigurând o pregătire temeinică și complexă atât teoretică, cât şi practică a specialiştilor în domeniile Biologiei şi Ecologiei.

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved