Admiterea din  anul 2021 la studiile superioare de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova este organizată  în șase școli doctorale, fondate de consorțiile academice universitare, în care USM este Partener-administrator.

În rezultatul competiției proiectelor de granturi doctorale, organizată de Ministerul Educației și Cercetării, USM va desfășura concursul pentru ocuparea a 99 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat (Ordin nr.1414 din 20 octombrie 2021  al Ministerului Educației și Cercetării cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2021-2022 în cadrul Universității de Stat din Moldova și Consorțiilor naționale în care USM deține calitatea de Partener administrator).

IMPORTANT : Admiterea la studiile superioare de doctorat se va derula în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova, aprobată de Senatul USM pe 25 iunie 2021. 

IMPORTANT: Programele de doctorat sunt finanțate atât de bugetul de stat, cât și prin taxele de studii. 

DEPUNEREA DOSARELOR candidaților la studiile de doctorat, indiferent de forma de finanțare – de la bugetul de stat sau prin taxele de studii, se va desfășura în zilele de 21-23, 25-27 octombrie 2021. Dosarele vor fi depuse la Oficiul Studii Doctorat și Postdoctorat (bl.4, birou 128).

Probele de admitere sunt stabilite de școlile doctorale și vor avea loc în perioada 28-29 octombrie 2021 (orarul va fi anunțat suplimentar)

Afișarea rezultatelor concursului  –  30 octombrie 2021

Anul de studii începe pe 1 noiembrie 2021

Fișa de înscriere 2021

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved