Cozma Natalia,
lector universitar
Cuza Petru,
profesor universitar,
doctor habilitat în științe biologice
Delinschi Andrian,
lector universitar,
doctor în geologie
Mîrza Mihai,
conferențiar universitar, doctor habilitat în științe biologice
Nagacevschi Tatiana, conferențiar universitar, doctor în științe biologice
Prosii Eric,
lector universitar
Revenco Adelina,
asistent universitar