În perioada 12-28 martie 2024, în cadrul Facultății Biologie și Geoștiințe a avut loc o rundă de întâlniri ale echipelor institutelor de cercetare de profil cu studenții și cadrele didactice, inițiată de către decanatul facultății, sub genericul „Ziua ușilor deschise”, după cum urmează:

12 martie – Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, în persoana dnei director Liliana Cepoi, dr. hab., conf. cerc.;

13 martie – Institutul de Geologie și Seismologie, în frunte cu dl director Igor Nicoară, dr., conf. cerc.;

19 martie – Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, în persoana dlui director Ion Roșca, dr., conf. cerc.;

20 martie – Institutul de Ecologie și Geografie, în persoana dnei Tatiana Bunduc, dr.;

27 martie – Institutul de Zoologie, în persoana dnei director Laurenția Ungureanu, dr. hab., prof. univ., membru coresp. al A.Ș.M.;

28 martie – Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, în persoana dnei director Larisa Andronic, dr. hab., conf. cerc.

În cadrul acestor întâlniri, fiecare echipă a institutelor a prezentat studenților domeniile de cercetare, metodele și echipamentele utilizate în cercetare, rezultatele obținute, precum și oportunitățile de dezvoltare și de angajare ale viitorilor cercetători.

Ulterior, pe durata lunilor aprilie – mai 2024, studenții, însoțiți de cadrele didactice ale facultății, vor efectua vizite în cadrul acestor institute de cercetare, unde vor face cunoștință cu cercetătorii din domeniu, laboratoarele de cercetare, echipamentele utilizate, precum și cu rezultatele științifice obținute.

Published marţi, 2 aprilie 2024
Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved