Peste 100 de cercetători, s-au reunit, la 29 aprilie curent, în cadrul simpozionului internațional Belt and Road: International Symposium on Sunflower Pest Control, organizat în format online de Universitatea Agricolă din Inner Mongolia (China), în parteneriat cu Universitatea Trakya (Turcia) și Universitatea de Stat din Moldova. Evenimentul a avut drept scop crearea unei platforme de discuții dintre tinerii cercetători (în special, masteranzi și doctoranzi) din instituțiile organizatoare, axată pe schimbul de idei, cunoștințe și analiza unor noi perspective de colaborare în domeniul cercetării florii-soarelui – una dintre cele mai importante plante oleaginoase din lume.
Lucrările simpozionului au fost moderate de către Prof. Jun Zhao, Prof. Maria Duca și Prof. Yalcin Kaya, membri ai comitetului organizatoric din cadrul celor trei universități. În cadrul evenimentului, au fost prezentate 12 comunicări, fiind abordate subiecte privind evoluția și diversitatea genetică a patogenilor specifici florii-soarelui (Orobanche cumana, Puccinia helianthi, Sclerotinia sclerotiorum etc.), metodele de prevenire și combatere a infecțiilor, impactul schimbărilor climatice asupra calității și cantității semințelor de floarea-soarelui, precum și asupra răspândirii paraziților.
Unele aspecte ale cercetărilor realizate în cadrul Centrului de Genetică Funcțională din cadrul Facultății de Biologie și Pedologie, USM, au fost prezentate de drd. Șova Efimia, drd. Burcovschi Ion și dr. Bivol Ina, care s-au focusat, în special, pe următoarele subiecte:

  • The impact of regional climate change on sunflower harvest and pathogens incidence;
  • Effect of environmental conditions and diseases on seed yield and oil content of sunflower;
  • Application of ISSR markers to reveal the genetic diversity of sunflower broomrape.

La finalul evenimentului, membrii comitetului organizatoric au mulțumit tinerilor cercetători ce au prezentat rapoarte în cadrul sesiunilor, precum și celor care au intervenit cu comentarii și întrebări, menționând importanța evenimentului și oportunitatea organizării unor evenimente similare pe viitor.