COMPONENȚA CONSILIULUI

 • SOCHIRCĂ Vitalie, conf. univ. dr., decan – președinte
 • CIUBUC Natalia, lector univ. dr., președinte CAQ – secretar al Consiliului
 • ENCIU Elena, conf. univ. dr., prodecan
 • ELENCIUC Daniela, conf. univ. dr., șef Departament Biologie și Ecologie
 • BOIAN Ilie, conf. univ. dr., șef Departament Geoștiințe și Silvicultură
 • DUCA Maria, prof. univ., dr. hab., director Școala doctorală ȘN
 • CRIVOI Aurelia, prof. univ. dr. hab.
 • CUZA Petru, prof. univ. dr. hab.
 • BACALOV Iurie, conf. univ. dr.
 • CIOCÎRLAN Victor, conf. univ. dr.
 • FRUNZĂ Maria, conf. univ. dr.
 • NAGACEVSCHI Tatiana, conf. univ. dr.
 • FLORENȚĂ Gheorghe, lector univ. dr.
 • GARABAGIU Valeria, student, Ciclul I, Licență
 • MORARU Patricia, studentă, Ciclul I, Licență
 • CARAION Anastasia, studentă, ciclul II, Master
 • DOBREA Adelina, studentă, Ciclul II, Master

 

PLAN DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI FACULTĂȚII

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved