ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE BIOLOGIE ȘI PEDOLOGIE

Stimați studenți, în conformitate cu Regulamentul Facultății Universității de Stat din Moldova din 4 iunie 2019, Comisia electorală a facultății de Biologie și Pedologie vă aduce la cunoștință că în data de 23 mai 2022 se va desfășura procesul de alegere a reprezentanților studenților în Consiliul facultății de Biologie și Pedologie.
Alegerile se realizează prin vot direct, secret și liber exprimat și se vor desfășura:

  • pentru studenții ciclului I (licență) la orele 1045 în sala 231;
  • pentru studenții ciclului II (masterat) la orele 1645 în sala 130.

Șefii de grupă sunt așteptați în ziua și la ora indicată pentru realizarea procesului electoral.

 


MOBILITĂȚI ACADEMICE PENTRU STUDENȚII UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA – EBERSWALDE UNIVERSITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (EUSD), GERMANIA

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, EBERSWALDE UNIVERSITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (EUSD), GERMANIA, oferă pentru semestrul de toamnă al anului academic 2022-2023 mobilități academice pentru studenții USM, la următoarele programe internaționale:

STUDY PROGRAMMES:

  • M.Sc. Forest Information Technology (English B2)
  • M.Sc. Forestry System Transformation (English B2)
  • M.Sc. Global Change-Management


SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE BIOLOGICE. Anastasia IVANOVA

Școala doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice anunță susținerea publică a tezei de doctor cu titlul: Poluanții organici persistenți în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova”.

Candidat: Anastasia IVANOVA

Specialitatea: 166.01. Ecologie

Conducător științific: Elena ZOBCOV, membru corespondent al AȘM, prof., dr. hab. în științe biologice

Data: 15 aprilie 2022, ora 10:00


ÎNCEPÂND CU 9 MARTIE, ACTIVITATEA DIDACTICĂ A STUDENȚILOR CU FRECVENȚĂ LA ZI, CICLUL I, STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ SE VA DESFĂȘURA CU PREZENȚĂ FIZICĂ

Activitatea didactică a studenților cu frecvență la zi, ciclul I, studii superioare de Licență se va desfășura cu prezență fizică, iar studiile cu frecvență redusă se vor realiza în regim online, începând cu 9 martie.

Totodată, ca rezultat al stării de urgență și ca urmare a faptului că majoritatea studenților ciclului II, studii superioare de master sunt angajați în câmpul muncii, decanatele facultăților vor decide argumentat …


A DEMARAT SESIUNEA NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI, EDIȚIA A XXVI-A

Sesiunea Națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești, ediția a XXVI-a, a demarat astăzi, 10 februarie, cu atelierul „Chimie industrială și ecologică”.
Sesiunea este organizată de Universitatea de Stat din Moldova, Oficiul managementul activității de cercetare şi protecţia elaborărilor ştiinţifice și Secția relații internaționale.
USM reiterează îndemnul către toți studenţii şi masteranzii din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, cât şi masteranzii din alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi de peste hotare, să participe cu comunicări în cadrul atelierelor Sesiunii.


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA VA ACTIVA ÎN REGIM SPECIAL PÂNĂ LA MODIFICAREA PRAGULUI DE ALERTĂ ROȘU ÎN MUN. CHIȘINĂU

În contextul evoluției situației pandemice a infecției COVID-19 și prelungirii stării de urgență în sănătate publică până la 15.03.2022 și ținând cont de instituirea pragului de alertă roșu în mun. Chișinău, rectorul Igor ȘAROV a aprobat Ordinul nr. 19/2022 „Cu privire la stabilirea regimului special de lucru în cadrul Universității de Stat din Moldova”.
Astfel, începând cu data de 24 ianuarie 2022 și până la modificarea pragului de alertă roșu în mun. Chișinău, Universitatea de stat din Moldova va activa în regim special după cum urmează:


PROCESUL EDUCAȚIONAL ÎN CADRUL USM SE VA DESFĂȘURA ÎN REGIM ONLINE, CA URMARE A STABILIRII PRAGULUI EPIDEMIOLOGIC DE ALERTĂ ROȘU ÎN MUN. CHIȘINĂU

Începând cu 18 ianuarie, procesul educațional în cadrul Universității de Stat din Moldova (USM) se va desfășura în regim online, ca urmare a stabilirii pragului epidemiologic de alertă roșu în mun. Chișinău.

Astfel prin ordinul rectorului Igor ȘAROV au fost stabilite modalitățile de desfășurare a procesului educațional în cadrul USM, reieșind din prevederile Hotărârii nr. 63 a CNESP din 17.01.2022 și a circularei Ministerului Educației și Cercetării nr.4895 din 11.10.2021.


Susţinerea tezei de doctor în științe chimice

Școala doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice anunță susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul: „Sinteza și studiul oxindolilor optic activi”,

Candidat: BILAN Dmitri

Specialitatea: 143.01 Chimie organică.
Conducător științific: MACAEV Fliur, dr.hab. în șt. chimice, prof. cerc. 
Data: 21 ianuarie 2022, ora 14:00.
Locația: Sala Senatului Universității de Stat din Moldova”, str. Academiei, 3/2.

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat (aprobată la Consiliul Științific al USM din 04.11.2021):


Zilele de informare ERASMUS+ Moldova

În perioada 15-22 decembrie 2021 va avea loc campania națională de informare, dedicată oportunităților oferite de Programul Erasmus+ pentru instituțiile și persoanele din Republica Moldova, în contextul Apelului 2022 pentru propuneri de proiecte Erasmus+. 


Premiul municipal pentru tineret în domeniile științei, tehnicii, literaturii, artelor și activism civic

Concursul Premiul municipal pentru tineret în domeniile științei, tehnicii, literaturii, artelor și activism civic (PMT), organizat de Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău este deschis persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani, inclusiv organizațiilor de tineret, grupurilor locale de inițiativă care promovează voluntariatul, consiliilor locale ale tinerilor, centrelor de tineret cu activitate relevantă în domeniul tineretului desfășurată în mun. Chișinău … citește mai mult


Zilele ERASMUS la USM

Oficiul Național Erasmus+ are onoarea să vă invite la ședința cluster cu genericul “Promovarea și diseminarea proiectelor Erasmus+ în Republica Moldova”, care va avea loc online, la 15 octombrie 2021, începând cu ora 14.00citește mai mult