În contextul Zilei internaționale a familiei, care în anul 2024 poartă sloganul „Familia și schimbările climatice”, pe data de 15 aprilie, la Facultatea Biologie și Geoștiințe, a fost organizată o Masa rotunda de informare și discuție „Rolul familiei în diminuarea impactului negativ al schimbărilor climatice asupra copiilor”. Evenimentul a fost moderat de decanul Facultății Biologie și Geoștiințe – Sochircă Vitalie, dr., conf. univ. Participanți mesei rotunde au fost studenții și profesorii facultății menționate.

Dl Boian (în calitate de specialist în domeniul schimbărilor climatice) a ținut un discurs amplu pe tematica mesei rotunde, accentuând mai multe momente cognitive și interesante pentru participanții discuției. Dlui a menționat că schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări asupra mediului, cadrului social şi economic, menționând că în decursul ultimilor 150 de ani, temperatura medie a crescut cu aproape 0,8ºC în general şi cu aproximativ 1ºC în Europa.

Impactul schimbărilor climatice sunt deja observate şi sunt tot mai pronunţate. Evenimentele climatice extreme, inclusiv valurile de căldură, perioadele de secetă şi de inundaţii sunt preconizate a deveni mai frecvente şi mai intense.

Chiar dacă politicile şi eforturile de reducere a emisiilor sunt eficiente, unele schimbări climatice sunt inevitabile. Prin urmare, trebuie să dezvoltăm şi strategii şi acţiuni de adaptare la impacturile schimbărilor climatice din Europa şi în special de dincolo de graniţele acesteia, deoarece ţările mai puţin dezvoltate sunt printre cele mai vulnerabile, având cea mai redusă capacitate financiară şi tehnică de adaptare.

Schimbările climatice se produc, iar impactul acestora este resimțit în special de grupurile vulnerabile ale populației, printre care și copiii. Este important ca toate acțiunile întreprinse în procesul de adaptare la noile condiții climatice să aibă în prim plan copilul, iar autoritățile centrale și locale să aloce resursele necesare astfel încît și copiii să poată contribui la acțiunile de adaptare și de dezvoltare a soluțiilor privind impactul schimbărilor climatice la nivel local.

Schimbările climatice modifică deciziile părinților privind achizițiile, cariera și chiar extinderea familiei. De asemenea, schimbările climatice pot avea impact și asupra educației copiilor. Perturbarea studiilor din cauza caniculelor extreme poate duce la necesitatea stopării procesului de studii în școli. Nopțile mai calde pot perturba somnul copiilor și ridica nivelul de stres, afectînd negativ starea de sănătate a copiilor, inclusiv capacitatea lor de învățare. Astfel, rolul familiei în diminuarea consecințelor negative menționate este foarte important și hotărâtor, de rând cu activitatea statului în acest sens.

Pe marginea tematicii discutate au fost puse multe întrebări din partea studenților, iat mulți dintre ei au participat la discuții aprinse.

 

Published joi, 18 aprilie 2024
Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved