În ziua de 20 martie 2024, în incinta Facultății de Biologie și Geoștiințe, s-a desfășurat Sesiunea națională de comunicări științifice studențești, ediția a XXVIII-a. În cadrul ședinței de deschidere decanul Facultății de Biologie și Geoștiințe, Vitalie Sochircă, dr., conf. univ., a salutat prezența studenților și a cadrelor didactice, subliniind importanța implicării active a tinerilor în activități de diseminare a rezultatelor cercetărilor științifice, mulțumind moderatoarei atelierului Anna Moldovan și dorindu-le participanților succes și rezultate frumoase la conferință.

În cadrul ediției din acest an au fost prezentate 21 de lucrări științifice ale studenților care își fac studiile la toate specialitățile ciclului I licență și programele de masterat de la facultate.

Rapoartele prezentate au fost evaluate de către membrii Comisiei de jurizare: Aurelia Crivoi – dr. hab., prof. univ., Daniela Elenciuc – dr., conf. univ., Anna Moldovan – dr., lector univ., Adelina Dobrea – masterandă, care au jurizat cu profesionalism și dedicație. După numărul de puncte acumulat, pe locul I s-a clasat Valeria Garabagiu, studentă la ciclul I licență, specialitatea „Biologie moleculară”, anul III. Participanții s-au implicat activ în discuții vizavi de rezultatele cercetărilor prezentate, în cadrul conferinței dominând o atmosferă de colegialitate și interes reciproc.

Felicitări tuturor participanților!

Published joi, 28 martie 2024
Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved